De avonturen van Mars in 2020 en z’n retrograde beweging.

Inleiding

Mars retrograde is wat ik het best kan beschrijven als een strijder die vol gedrevenheid, toewijding en moed naar het strijdveld trekt en zich onderweg realiseert dat hij zijn wapens vergeten is.
Als we dit koppelen aan de beweging van Mars in de dierenriem dan zou onze strijder Mars z’n toch gestart zijn rond 25 juli 2020 (15° Ram) waarna hij later tot stilstand komt (8 september op 28° Ram) = zich realiseert dat het iets vergeten is maar nog niet weet wat.
De beweging van Mars gaat dan schijnbaar achteruit en beweegt zich achterwaarts door de dierenriem, deze periode duurt tot 13 november waarna Mars terug aan het beginpunt van 25 juli staat (15°Ram).
Gewapend met nieuwe inzichten zal de strijder op 13 november zich opnieuw voorwaarts begeven en komt hij op 2 januari 2021 terug waar hij op 9 september was toen het besefte iets te vergeten zijn (=28° Ram)
Mars in Ram is vooral ten strijde om z’n recht van bestaan, het neerzetten van een “IK” te bewerkstelligen waarbij aanval de beste verdediging is, natuurlijk komt hij in z’n tocht door de dierenriem collega’s tegen die elk ook bezig zijn met hun eigen agenda, deze tocht zal ik ruimer bekijken dan enkel het bovenstaand beschreven gebied van de retrograde-zone.

1/Relaties, contacten, andere mensen, Mars ontmoet Venus

Zo kwam Mars onder andere de schoonheid Venus tegen die op haar persoonlijke tocht vooral aan het werk is aan onze relaties, relaties met anderen maar ook de relatie met onszelf. Want hoe we in relatie zijn met onszelf bepaald onmiddellijk hoe we op anderen reageren.
Mars kwam voor het eerst in een gespannen aanraking met Venus rond 27 januari, dit herhaalde zich dan nog eens op 3 juni en zullen nu op 4 september (*1) nog een laatste keer op dezelfde gespannen afstand (90° vierkant) elkaar ontmoeten. Dit 1 a 2 dagen na de volle maan, van spanning gesproken…
Zal Mars hier de eerste inzichten verwerven van wat het vergeten is? Zullen de gebeurtenissen van eind januari en begin juni terug opwellen en mee op de rem van Mars drukken?
Het antwoord zal misschien ja zijn als er zaken zijn op relationeel vlak zijn waar aan gewerkt moet worden, relaties in de ruime zin van levensgezel tot collega tot de gewone voorbij wandelende onbekende. Kortweg alle mensen.

2/Machteloosheid op persoonlijk niveau.

De anders altijd zelfverzekerde en recht door zee zijnde Mars, zal tijdens z’n retrograde periode vooral minder daadkracht hebben, iedereen zal dit voelen als niet kunnen doen waar je zin in hebt, het kan zich ook uiten als nergens zin in hebben omdat passie en wil ontbreken, de reden is omdat Mars zich probeert te herschikken, opnieuw afstellen op wat voor jouw een goede manier van actief in het leven te staan is. Ben je te veel met zaken bezig die er niet toe doen of verlies je te veel energie aan onbelangrijke zaken? Tijdens deze periode zal het allemaal duidelijk worden.

3/Maatschappij, orde en structuren.

Naast de meer persoonlijke Venus heeft Mars eerder dit jaar enkele connecties gehad met wat we enkele zwaargewichten kunnen noemen: Jupiter, Saturnus en Pluto alle 3 zijn ze heel actief in Steenbok en werken ze aan het herstructureren van onze maatschappij, waar schiet de gevestigde orde te kort en wat dient er aangepast worden aan de manier waarop we samenleven.
Onze strijdvaardige Mars was daar in Steenbok dit voorjaar op bezoek en had een aanwakkerende ontmoeting met Jupiter op 20 Maart (*2), een gevaarlijke diepzinnige babbel met Pluto op 23 Maart, en een deprimerende en terechtwijzende preek van Saturnus op 31 Maart.
Zwaar onder de indruk ging Mars verder op z’n toch en het duurde tot 28 juni dat Mars z’n tocht door de dierenriem afsloot (= het teken vissen verliet) . Het kreeg een nieuwe impuls door de Ram energie waarbij Mars terug vol van zichzelf een nieuwe richting aannam. Waar naartoe? Geen idee, vooral zonder veel na te denken en al zeker recht vooruit, lang vergeten waarover hij met collega’s Jupiter, Saturnus en Pluto gesproken had….

Door zijn als maar eigenzinnige en voortstuwende kracht ligt hij al ver verwijdert van het drietal in Steenbok, maar op een gegeven moment ontmoette hij hen van op een andere hoek, een vierkant, en ander zicht maar zelfde boodschap, dit vierkant was er begin augustus en gaf opnieuw wat spanning en het rakelt de gebeurtenissen van Maart terug wat op, alhoewel, weinig onder de indruk vuurt Mars vooruit en gaat hij z’n eigen weg.
Tot… tot hij dus op 9 september tot stilstand komt en de letter R op versnellingsbak activeert, terugkeren dus, nog niet wetende voor wat maar terugkeren doet hij. En dit tot 13 november.
En je mag 2 keer raden wie hij op z’n terugweg zal ontmoeten, juist onze 3 dikke vrienden in Steenbok, namelijk Jupiter, Saturnus en Pluto.
Deze 3 hebben de afspraak al in hun agenda genoteerd, Mars daarentegen is zich nog van geen kwaad bewust, hij zal misschien wel verbaasd zijn als hij eind september de statige Saturnus ontmoet, wat niks vergeleken is met de vulkanische krachten van Pluto die op 9 oktober tijd maakt voor een ontmoeting met Mars (*3) en ten laatste nog Jupiter die op 19 oktober de zaken nog eens extra  in de verf zal zetten.
Je moet natuurlijk begrijpen dat Mars op dat moment weinig daadkracht heeft, hij beweegt immers achteruit, vergelijk het met jezelf als je met de wagen achteruit rijdt, je ziet weinig moet vertrouwen op je spiegels en het gaat zo traag, niks vergeleken met de 5e versnelling aan 120km/u op de snelweg.

We hebben nu 3×3 punten gemarkeerd die te maken hebben met Steenbok dewelke zoals reeds gemeld te maken hebben met het herstructureren van wat hopelijk een meer rechtvaardigere maatschappij kan worden.
De data zijn maart 2020 (*2), begin augustus 2020 en begin oktober 2020 (*3).

Na zijn achterwaartse beweging zal Mars vol van nieuwe inzichten opnieuw voorwaarts bewegen, te beginnen op 13 november waarna hij eind december en begin januari 2021 het 3 tal opnieuw zal ontmoeten, benieuwd wat hij geleerd zal hebben…
In elk geval is hun afspraak op dat moment een afsluiting van een hoofdstuk, vooral omdat Jupiter en Saturnus begin januari steenbok verlaten en hun intrede doen in Waterman, maar ook omdat dit vierkant voor de laatste keer gebeurd in deze huidige cyclus.

Wil je meer weten over hoe de avonturen van Mars z’n invloed heeft in jouw leven op dit moment, boek dan snel een consult en ontvang de diepste inzichten die huidige periode voor jou persoonlijk kunnen bieden.

Ondertussen groet ik u met veel liefde en respect,
Dieter Borra.

*1:

*2:

*3:

Zie jij de dingen nog helder?

Heb jij ook het gevoel dat alles er wat troebel uitziet, dat bepaalde zaken niet duidelijk zijn of overspoeld worden door misverstanden?
Of misschien ben je wat verward en vergeetachtig of je hebt moeite om in het hier en nu te zijn, moeite om gefocust te blijven en spring je van de hak op de tak zonder te weten waar je 5 minuten geleden mee bezig was?
Inderdaad dat is ook wat er deze dagen aan de hemel te zien is.
De invloed is weliswaar van iets kortere duur, maar misschien niet oninteressant om te weten.

De maan maakt zaterdag 13 juni haar laatste kwartiers vierkant met de zon.

De zon momenteel nog steeds in tweelingen zorgt samen met Venus voor: het verzamelen van informatie, het verzamelen van ideeën en deze met elkaar verbinden tot inzicht.
Druk over en weer denken, afwegingen maken enzovoort enzovoort….
Alsook is het tweelingen die het uitwisselen van deze inzichten met anderen bevorderd.

Doordat de maan haar laatste kwartier maakt met de zon en zoals bij elk kwartier voor wat tijdelijke spanning zorgt, zien we tegelijk dat de maan samenkomt met Neptunus en Mars, allemaal in Vissen.

Deze Vissen invloed tegenover tweelingen zorgt voor extra verwarring, zeker omdat Mars onze drijfveren zijn, onze bewuste acties, deze wordt omgeven door de mistige invloed van Neptunus beiden dan nog eens in Vissen, dat is 2 maal invloed van hetzelfde archetype.
Vissen en Neptunus zijn dromerig & zweverig en samen met Mars en de maan deze dagen staan ze haaks op zowel zon als Venus in tweelingen.

De Tweeling energie wordt als het ware in de war gebracht door deze dromerige en zweverige vissen-energie.
Gevolg is dat we in ons hoofd verward raken, als we dit niet meteen door hebben gaan we beslissingen nemen of dingen gaan zeggen die niet gegrond zijn.
Daarom bij het nemen van beslissingen is het aan te raden even langer na te denken en je te proberen te gronden in de realiteit.
Je kan ook het gevoel hebben te willen ontsnappen aan de drukte, gewoon languit op de sofa liggen en niks doen, terwijl er bijvoorbeeld terug druk van buitenaf komt die er voor zorgt dat je geen rust kan nemen.
In negatieve zin kan zelfs het grijpen naar verdovende middelen zoals alcohol en drugs een gevolg zijn aan het willen ontsnappen aan de drukte, laat je hiertoe niet verleiden of trek het niet in het extreme want de realiteit staat voor je deur.

Hoe dan ook wat je ook moge ervaren, er is spanning tussen het realistische hier en nu en het dromerige afwezige.

De invloed van deze stand is van donderdag tot en met zaterdag het meest voelbaar.

Dieter, 11-06-2020

Mars-Venus cyclus

Inleiding

De Mars-Venus cyclus is een dans tussen 2 planeten die ons veel informatie brengt over hoe we evolueren op vlak van zowel intieme relaties als oppervlakkige relaties, kortom hoe we omgaan met andere mensen.
Ik heb dit zo beknopt mogelijk proberen te omschrijven en geef enkel een algemeen beeld van dit gegeven.

Belangrijk is ook om indachtig te zijn dat ik hier één gegeven van de gebeurtenissen aan de hemel isoleer naast alle andere bewegingen, met andere woorden er gebeurd veel meer dan dit alleen.

Ik richt me in dit artikel vooral op de vierkanten en opposities die dit duo maken, omdat dit de hoogste spanningsvelden met zich meebrengen en terwijl ook de meeste mogelijkheden tot groei.
Mars heeft een cyclus van gemiddeld 2 jaar en Venus een cyclus die gemiddeld 1 jaar nodig heeft om een volledige toer door de zodiak te maken, in deze beweging komen ze samen en gaan ze terug uit elkaar, als een soort geometrische dans.

Aspecten of geometrische verbindingen

In deze dans maken ze bepaalde aspecten met elkaar, deze aspecten zijn wiskundige hoeken die bekomen worden als men de cirkel deelt in x aantal gelijke delen. De cirkel bestaat uit 12 tekens van elk 30 graden = 360° = een volledige cirkel.

Hier vermeld ik waar de duidelijkste spanningsvelden naar boven komen namelijk:

1/ conjunctie = het beginpunt waar Mars en Venus samenkomen op dezelfde plaats

2/ vierkant = de cirkel gedeeld door 4: 360° gedeeld door 4 = 90°
Mars en Venus staan haaks op elkaar.
Onderverdeeld in 2A/ eerste kwartier vierkant.
En 2B/ laatste kwartier vierkant.

3/ oppositie = de cirkel gedeeld door 2: 360° gedeeld door 2 = 180°
Mars en Venus staan recht tegenover elkaar in tegengestelde tekens.

We zouden dit nog dieper kunnen uitspitten maar ik hou het voorlopig simpel met deze 3 aspecten.

Betekenis Mars-Venus als planetair paar

Ik heb de afgelopen 4 jaar bestudeert en gezien dat telkens wanneer Mars en Venus één van bovengenoemde aspecten maakt er bij de meeste mensen bepaalde spanningen naar boven komen, deze spanningen hebben te maken met wat Mars & Venus als planetair paar betekent.
Ik zag via m’n bijgehouden dagboeken dat dit soms in m’n persoonlijke situatie spanningen gaf en soms ook enkel bij mensen in m’n omgeving.
Deze betekenis of onderwerpen zijn zeer ruim dus ik neem de belangrijkste voorbeelden die in me opkomen:

a/ Hoe zet ik mij normen en waarden om in daadkracht, of hoe verwezenlijk ik mijn eigen normen en waarden naar buiten toe = in relatie met mijn medemens.

b/ Hoe creëer ik vrijheid in m’n relaties met andere mensen, hoe bevrijd ik me van wat anderen mij opleggen.

c/ Hoe kan ik trouw zijn aan m’n eigen waarheid wanneer ik met anderen communiceer.

d/ Hoe gedraag ik mij ten opzichte van andere mensen en vooral in m’n dichte relaties.

e/ Hoe vecht ik voor mijn eigen belangen, hoe kom ik op voor me zelf.

f/ Hoe verdedig ik mijn bezittingen.

Betekenis gekoppeld aan de aspecten.

1/conjunctie.

Wanneer Mars en Venus een conjunctie vormen dan starten ze een volledig nieuwe cyclus met elkaar, dit was laatst het geval op 24 augustus 2019 op 4° Maagd.
Bij een conjunctie zijn er vooral gebeurtenissen die oudere zaken van de afgelopen 2 jaar afsluiten en worden er nieuwe intenties gezet voor de toekomst.
Dit gebeurd als vanzelf door wat er in onze omgeving gebeurd, bepaalde mensen zeggen bepaalde dingen die ons aanzetten tot bijhorende acties, de Mars kant van dit gebeuren ook wel de vechter in ons, roept strijd-gevoelens in ons op van angst om niet terug te vallen in het verleden.
De eerste weken daarna gaan we hierbij nogal impulsief te werk maar bereikt geleidelijk aan meer stabiliteit.

2A/Vierkant (eerste kwartier)

Wanneer Mars en Venus een eerste kwartier vierkant maken (=90°), dan gaat hun energie van binnen nu naar buiten, alsof je vanbinnen bepaalde bedenkingen hebt gemaakt die op dit moment uitbarsten en naar buiten komen. Dit eerste vierkant vond plaats op 27 januari 2020.
Tegen 15 april bereikten Venus-Mars een afstand van 119° een bijna exacte driehoek waardoor het lijkt alsof alles nu terug op wieltjes gaat lopen, dit vooral met betrekking op gebeurtenissen rond eind januari.

Door de achterwaartse beweging van Venus (retrograde) verminderd de afstand tussen Venus en Mars terug en bereikt op 3 Juni 2020 opnieuw dat vierkant van 90°, plotseling komen alle spanningen terug die achter de rug leken te zijn. De energie van de maansverduistering die 2 dagen later op 5 juni valt zorgt voor nog meer emotionele spanning.
Venus blijft dan nog even achterwaarts lopen tot eind juni waarbij de afstand tussen Mars en Venus teruggeschroefd wordt tot 65° zolang hun afstand tussen de 45° en 90° graden is kunnen we spreken van een naar binnen gerichte energie waarin we de moeite moeten doen om onze eigen waarden de stabiliseren, onze eigen visie op het gehele gebeuren doen vorm geven.
Wanneer het paar voor de laatste keer terug hun eerste kwartier vierkant maakt krijgen we dan de mogelijkheid om dit opnieuw af te werken op een beter onderbouwde manier, dit zal plaatsvinden rond 4 september 2020.

Op dat moment (4 september) maakt Venus ook een oppositie met Saturnus, Mars haaks daarop maakt een T-vierkant (zie afbeelding)
Doordat Saturnus er bij komt hebben we vooral te maken met spanning tussen onszelf en een hoger geplaatste persoon, een autoriteit, vader, moeder, meester, instantie, kortweg iemand die jou de les wil spellen, de oefening is om hier zo constructief mogelijk uit te komen zonder jezelf te verliezen.

3/ Oppositie.

Doordat Mars kort na het vierkant van 4 september retrograde gaat gaan lopen komen we al vrij vlug bij de oppositie, op 9 november 2020 komen Mars en Venus tegenover elkaar te staan 180° van elkaar verwijderd.
De spanningen die hierbij betrokken zijn is de intentie voor samenwerking alsook de behoefte jezelf op de eerste plaats te zetten.
Het kan voelen wanneer je wil samenwerken met anderen dat je jezelf verliest waardoor je in één keer jezelf volledig terugtrekt, deze vooruit-achteruit beweging creëert de spanning rond deze periode.

2B/Vierkant (laatste kwartier)

Volgend op een periode waarin samenwerking op de eerste plaats kwam komt een laatste vierkant op 20 februari 2021, waarin de spanningen die nu naar boven komen een gevoel kunnen geven van wat voor zin heeft het om me hier nog langer druk in te maken, het zijn de eerste tekenen om de gehele cyclus achter je te laten die eindigt wanneer Venus Mars terug zullen samenkomen, dit zal dan op 13 Juli 2021 zijn.

Slot

In bovenstaande omschrijving ben ik niet diep ingegaan op hun positie in de dierenriem maar eerder in hun onderlinge afstand.
Willen we meer betekenis geven dan moeten we dit projecteren op onze geboortehoroscoop, dan kunnen we hier veel meer uithalen.

Indien je hier meer interesse in hebt laat dan gerust iets weten via onderstaande link, dan kijken we samen waar deze punten vallen en wat het voor jou persoonlijk kan betekenen.

Hartelijk dank en tot het volgende artikel.

Dieter.

Zon-Venus samenstand van 3 Juni 2020

Inleiding: Venus betekenis.

Venus is vooral gekend als de planeet van de liefde en dat klopt ook voor een groot stuk omdat ze heerst over het teken Libra/weegschaal die voornamelijk gericht is op schoonheid en het in evenwicht houden van relaties. Venus heeft daarnaast nog andere eigenschappen en dat is onder andere die van normen en waarden, dit is dan meer de innerlijke kant van Venus die ook heerst over het teken Taurus/stier, je kan het ook zien als de relatie met jezelf.

Als je beiden dan samenvoegt heb je de innerlijke normen en waarden die gekoppeld worden aan de uiterlijke relaties, zowel intieme liefdesrelaties als oppervlakkige relaties en hoe je daar mee omgaat.

Inleiding: Venus astronomisch en zichtbaarheid.

Venus creëert met haar beweging rond de zon en vanaf de aarde gezien om de 584 dagen een visuele beweging waarbij het lijkt alsof ze achterwaarts loopt, die beweging noemen we “retrograde” Die retrograde beweging vindt om de 8 jaar plaats op dezelfde plek in de dierenriem en gebeurd 5 keer in 8 jaar.
Nadat Venus uit het licht van de zon terug zichtbaar werd zien we sedert september 2019 bij mooi weer elke avond een ster duidelijk schitteren aan de westelijke horizon, het is de planeet Venus die het licht van de zon weerkaatst op haar flank, ook wel Venus avondster genoemd.

Op 12 mei 2020 is Venus visueel stationair aan de hemel, ze staat stil! De dag erna begint ze aan haar retrograde periode tot en met 24 juni 2020.

Het middelpunt van deze periode is wanneer Venus tussen de zon en de aarde komt te staan en dus niet meer zichtbaar is, dit gebeurd op 3 Juni.

Na deze periode zal ze terug tevoorschijn komen als morgen ster, dit kan je zien vanaf eind Juni tot half februari 2021, telkens net voor zonsopgang kan je haar bewonderen.

Astrologische betekenis

In het algemeen betekent eender welke retrograde beweging van gelijk welke planeet een halt aan z’n directe beweging. Je kan het letterlijk bekijken als: stop dit gaat hier te vlug, keer eerst even terug om na te denken over wat je aan het doen bent = energie naar binnen keren, individualiseren en eigen maken.
Voor Venus gaat dit over z’n voorwaartse beweging die begin Mei afgeremd werd in het teken Tweelingen.

Zoals reeds gezegd gaat Venus vooral over hoe we in relatie zijn, zowel met anderen als met onszelf en de daarbij horende normen en waarden die we hanteren, als het actief is in het teken tweelingen dan is Venus “all over the place” het springt van de hak op de tak en gaat alle kanten op, dit wordt nog eens versterkt doordat Venus-Mars relatie momenteel in een eerste kwartier fase zit (meer daarove rin een volgend artikel).

De retrograde beweging symboliseert een soort time-out even aan de kant en nadenken, bezinnen over je normen waarden, over hoe je in relatie bent met anderen, wat is belangrijk, welke patronen uit het verleden wil je meedragen of niet meer meedragen.
Het is als het ware het her kalibreren van je normen en waarden op relatievlak,
maar ook op materialistisch vlak, heb ik wel nood aan bepaalde spullen?

Deze retrograde beweging start op 12 mei 2020 en eindigt op 24 juni en zal meteen gevolgd worden door Mercurius retrograde waar ik later in een volgend artikel over zal vertellen.
Waar we ons nu bevinden is aan het “halfway-point” het middelpunt van de retrograde-periode van Venus, dit is ongeveer het moment waarop we beginnen eerste inzichten te hebben, waarop de mist begint weg te trekken van de raadsels die zich afspelen in je hoofd die betrekking hebben op relaties, normen en waarden, hoe je in de maatschappij staat, hoe je met jezelf omgaat, etc….
Een interessante extra dimensie is dat Venus heerst over Uranus in stier die ons ook doet nadenken over de veranderingen in de maatschappij op vlak van overleven en omgaan met onze hulpbronnen, kijk bijvoorbeeld naar de waterreserves met dit droge weer om maar één iets te noemen.

Het is tevens ook belangrijk te begrijpen dat dit een algemene benadering is en pas diepere persoonlijke betekenis kan krijgen als deze aan jouw persoonlijker horoscoop gekoppeld wordt!
Als je hier meer over wil weten contacteer me dan voor een persoonlijk consult.

Volle maan in Boogschutter.

Alhoewel de mist normaliter zou beginnen wegtrekken door het Venus retrograde halfway-point, kan het op één of andere manier wel blijven hangen, dit door de nauwe conjunctie tussen Mars en Neptunus in vissen, deze staat vierkant op Venus en ook vierkant op de volle maan van vrijdag 5 juni, dewelke zelfs een gedeeltelijke maansverduistering is. Deze volle maan behelst vooral de thema’s rond het opnemen van informatie en het verspreiden van informatie.
Door het vierkant met Mars kan dit dus verwarrend zijn en een gebrek aan duidelijkheid met zich meebrengen, niet wetend wat te doen wat te geloven of wat te zeggen.

Met volle maan zijn er altijd extra spanningen in de lucht en door de troebele Mars energie kan men zicht makkelijk verkeerdelijk uiten of verkeerd begrepen worden, net omdat de tekens boogschutter-tweelingen over informatie en interpretatie van de werkelijkheid gaan.
We kunnen hier dus veel projecties zien omtrent mijn waarheid is beter dan jouw waarheid.

Dus wat ik adviseer is om vooral mindfull om te gaan met alles in je omgeving, wat gebeurd er en hoe ga ik er mee om, oordeel niet te vlug geef alles wat tijd vooraleer je moeilijke beslissing neemt of dingen zegt waarvan je achteraf spijt hebt dat je ze gezegd hebt.

Als ik wat tijd vind zal ik komende week nog wat verder door gaan op de cyclus tussen Mars en Venus alsook binnenkort een artikel en/of video over Mercurius Rx.

Tot zover dank ik je om mijn artikel te lezen!
Dieter Borra.

Visie op tijdperken en gebeurtenissen, 2020 en verder.

Voorwoord

Dit is een persoonlijke visie op de huidige omstandigheden en gebeurtenissen en is geen wetenschappelijk onderbouwd werk, het delen van mijn visie heeft als bedoeling betekenis te geven aan wat er momenteel gebeurd maar mag nooit als de enige waarheid gezien worden.
Dieter Borra Ichtegem 19-04-2020

Inleiding

Astrologie moet gezien worden als een reflectie als een gelijklopend patroon tussen dat wat we zien aan de hemel en dat wat gebeurd op de planeet aarde.
In die verstandhouding kunnen we ook afleiden dat planeten of gebeurtenissen aan de hemel niets veroorzaken, ze zijn gewoon een spiegel.
Wat ik als kind ervoer was de inbeelding dat in mezelf vanbinnen nog eens een hele wereld aanwezig was met wezens die aan het werk waren, het was het idee van een kind maar later ben ik dit terug gaan begrijpen het is cyclus in cyclus in cyclus, wat gebeurd in de stam gebeurd in e tak gebeurd in de twijg gebeurd in het blad, wat gebeurd aan de hemel gebeurd op de aarde gebeurd in de mens.
Van hieruit kan je waarschijnlijk begrijpen dat ik zeer geïnteresseerd ben in de cyclus der dingen.

Zoals de seizoenen dat op één jaar doen en de tropische zodiak bepalen, zo zijn er ook planetaire cycli die grotere seizoenen bepalen.
Zo is er bijvoorbeeld de kalender van yuga’s die swami Sri Yoekteswar vermelde in z’n boek “the holy science” hieruit zou blijken dat we van 700BC tot 1700AD 2 periodes van Kali yuga hadden en nu in een periode van Dwapara yuga die 2400 jaar duurt = tot 4100AD. (de Kali yuga zijn de donkerste tijden van daaruit groeien te tijden naar wat uiteindelijk via Dwapara naar Treta naar Satya ofwel de golden age)
Een volledige cyclus hierin duurt 24.000 jaar, zie afbeelding:

Dit is een Indische zienswijze,
De westerse astrologie die heden ten dage met de tropische dierenriem werkt heeft een 40 tal jaar geleden onder leiding van Jeffrey Green en Steven Forrest, een reeks van tijdperken samengesteld.
Verder werkend op reeds bestaande kennis van de processie van de equinoxen die om de +-2160 Jaar van teken veranderen.
Hieruit kon worden afgeleid dat er een vissen tijdperk is die duurt van 100BC tot 2060AD.
Doordat deze as achterwaarts beweegt hebben we een verschuiving van Vissen naar Waterman
Met andere woorden gaan we stilaan richting wat we het Waterman tijdperk noemen.
Velen claimen dat we er reeds in zijn of dat de shift aan het gebeuren is, helaas als we aan de hemel kijken dan zien we dat dit pas in het jaar 2160 is of 2060, hiervan heb ik 2 data die elkaar tegenspreken.
Anderzijds als we kijken naar hoe de wereld aan het veranderen is sinds de late jaren 1800 tot nu, dan kan je niet anders dan toegeven dat er grote veranderingen aan de gang zijn.
Deze veranderingen worden nu geïntensifieerd omwille van de huidige planetaire standen, doch denk ik dat we het echte watermantijdperk als wezen in ons huidige lichaam nauwelijks zullen meemaken.
Zij die veel met bewustzijn en groei bezig zijn zullen wel meer de mogelijkheid hebben zich te ontplooien omdat deuren geopend worden.
Als je zelf een bewust persoon bent die zoekt naar diepere waarheid, wat je ook bent anders zou je dit niet aan het lezen zijn, dan zal je vermoedelijk wel reeds een deel van het Waterman tijdperk gaan ervaren.

Doch moeten we rekening houden dat de overgrote massa mensen nog niet klaar is voor een ruimer bewustzijn, dit is weliswaar aan het veranderen en als je rond je kijkt zie je velen die vroeger geen open houding hadden tegenover spirituele voeding daar nu wel voor beginnen open staan mede dankzij het ervaren van “burn-out” en andere tekenen van “er genoeg van hebben”.
Mensen die door dergelijke ervaring gaan zijn meer geneigd een nieuwe levenswijze op te bouwen.
Je ziet nu bijvoorbeeld ook al jonge politici die dergelijke ervaringen meemaken, ik vermoed dat dit de eerste grondleggers zullen zijn van een nieuwe wereld.
Met andere woorden de maatschappij zal stilaan evolueren naar een betere wereld.
Ik wil jullie hoop niet afnemen maar we moeten ook onder ogen zien dat dit niet in enkele jaren zal gebeuren.

Na de toelichting hieronder zal ik meer op de huidige planetaire bewegingen ingaan om huidige situatie op de planeet te verduidelijken.
Deze toelichting houd verband met de zienswijze van evolutionaire astrologie.

Evolutionaire astrologie

Evolutionaire astrologie ziet het leven vanuit perspectief van de ziel, om van daaruit de persoon te begrijpen.
Een ziel heeft een plaats nodig om groei en evolutie tot stand te brengen, daarom kozen alle mensen op planeet aarde om hier geboren te worden en hun zielskwesties nieuw leven in te roepen.

In het evolutionaire astrologie paradigma wordt Pluto gezien als de ziel en de bijhorende kwesties waar de ziel aan wil werken. Zo hebben we allemaal onze eigen werkpunten waar we doorheen ons leven aan werken, dit kan onder andere hoogtepunten bereiken wanneer Pluto in transit gevoelige punten in je geboortehoroscoop gaat raken.

Collectief hebben we als mensen ook een evolutie en groei op deze planeet, kortweg de collectieve ziel waarvan we allen een deel zijn gaat ook door cycli waarin bepaalde thema’s aan bod komen.

Pluto beschrijft de kern dynamieken waaraan de collectieve ziel werkt, begin 2008 ging Pluto het teken Steenbok binnen, het teken Steenbok staat onder andere voor de structuur van onze samenleving, de normen en wetten, de autoriteiten en rolverdelingen zoals tussen arm en rijk, rolverdeling tussen man en vrouw…

De werkwijze van Pluto kan je op verschillende manieren ervaren de twee opmerkelijkste verschillen in de manier waarop evolutie tot stand gebracht wordt is ofwel via een cataclysme of niet cataclysme georiënteerde manier.

Via een niet cataclysme georiënteerde weg is zoals bijvoorbeeld dat de bestaande autoriteit zou inzien dat het systeem niet meer werkt en dat bepaalde veranderingen moeten aangebracht worden.
Een cataclysme ervaring is dan wanneer een ramp of onverwachte catastrofe nodig is om de bedoelde evolutie tot stand te brengen.
Het Corona-virus zou je kunnen zien als een cataclysmische gebeurtenis om evolutie tot stand te laten komen.

Overzicht laatste decennia

Periode 2008->….

Steenbok is het teken van tijd en ruimte, van structuur en regelgeving, simpelweg hoe ideeën, filosofieën alsook religies en vooral leefwijzen in een structuur gegoten worden zodat er een mogelijkheid bestaat om samen een maatschappij te vormen.
Neem eender welk idee over de natuur, om samen te kunnen leven en ideeën toe te passen is het noodzakelijk deze in één of andere structuur te gieten.
Januari 2008, Pluto treedt Steenbok binnen.
Wat volgt is enkele jaren van zware economische catastrofes en het herschapen van het bankwezen, na het her stabiliseren van de economische sector begon alles terug z’n normale gang te gaan.
Uiteindelijk was er weinig fundamenteel veranderd in onze manier van samenleven.

Periode 2012->2016

Uranus die in 1966 samenkwam met Pluto in maagd en als het ware het begin was van individualisme, maakt in periode 2012 tot 2016 vanuit Ram een eerste vierkant naar Pluto, er stijgt meer rebellie en wakker worden van mensen die vinden dat het anders moet.
Uranus is een planeet die wakker schud en met het 90° aspect helpt het om vragen te stellen bij de structuur van de maatschappij en de werking van de samenleving, het roept als het ware op om meer te individualiseren en bijgevolg ook rebelleren omwille van de onderdrukking van de identiteit die nu wil naar buiten komen.

In deze zelfde periode loopt Chiron in Vissen, Chiron is een astroide die via het teken vissen ons herinnerd aan een wonde uit het verleden, een wonde die het gevoel kan geven er niet bij te horen of afgestoten te zijn van het geheel.

Periode 2016->2020

April 2017 tot 8 November 2018 loopt de zuidknoop van de maan in het teken waterman een periode waarin je herinnert kon worden aan momenten waarop je wanneer je voor jezelf wou opkomen (Uranus Ram) je achter bleef met het gevoel van niet te passen in je omgeving omdat je anders bent, je bent niet zoals iedereen. Chiron nog steeds in Vissen versterkt terug het gevoel van “het niet behoren tot”

16 Mei 2018 Uranus komt stier binnen, Stier is het teken van het in stand houden van organismes waaronder ook de menselijke soort, dit vertaald zich vooral in het overleven, hoe kunnen we overleven en hoe gaan we om met hulpbronnen (zoals watervoorziening en landbouw).
In hetzelfde thema heb je bv ook het klimaat.

De planeet Uranus die staat voor plotse en onverwachtse wendingen en die ons wakkerschud toont vanuit het teken Stier vooral dat we op een andere manier moeten leren omgaan met onze reserve’s. Dat we onder andere nieuwe manieren van landbouw moeten gaan introduceren willen we op een duurzame manier blijven leven zoals we dat gewoon zijn.

9 November 2018 tot 4 Mei 2020 in deze periode loopt de zuidknoop van de maan nu ook in Steenbok, net zoals Saturnus die er een klein jaar eerder ook al bij kwam in Steenbok.

Het is duidelijk dat de Steenbok energie sterk aanwezig is, je ziet dit overal waar je komt, iedereen wordt geconfronteerd met zijn verplichtingen, spanningen lopen op, de taken worden zwaarder en het aantal burn-outs stijgt. Het aantal mensen die een carrière switch overweegt groeit, mensen kunnen het niet meer aan, de druk van de maatschappij is te groot, er is druk op het werk er is sociale druk onder vrienden, er zijn verplichtingen thuis, voor de kinderen enzoverder, nergens kan je rust vinden zonder dat je er echt de moeite voor doet.
Het is alsof iedereen een magneet geworden is voor werk en verplichtingen.
Om rust te vinden moet je bijna vluchten uit de realiteit. En toch vraagt de noordknoop in Kreeft om je eigen innerlijke noden te voeden, om voor jezelf eerst te zorgen vooraleer je voor anderen in de bres springt, dat is wat de beweging tussen zuid en noordknoop van de maan ons leert.
Vele mensen hebben die carrière switch gemaakt vele hebben het rustiger aan gaan doen en tijd gemaakt voor zichzelf.

3 december 2019 Alsof 3 karmische zwaarwichten (Pluto, Saturnus, Zuidknoop van de maan) in Steenbok nog niet genoeg waren, komt nu Jupiter er bij, Jupiter zal een klein jaar aanwezig zijn in Steenbok en staat als planeet gekend als een planeet van expansie. Traditioneel is het een geluksplaneet omdat het alles vergroot maar in combinatie met negatieve patronen vergroot het het negatieve.

Van nature is Steenbok niet negatief natuurlijk maar Pluto, Saturnus en de zuidknoop zijn alle 3 planeten die ons verplichten om te gaan met de onderwerpen van het teken Steenbok. Zaken uit het verleden in dit en vele vorige levens die opnieuw naar het oppervlak komen om nu mee te werken, te herleven en voorbij te groeien, te transformeren naar iets wat eer voordien niet was.

Voor zij die openstaan om te groeien kan dit moeilijk zijn omdat het zware opdrachten zijn, maar voor degenen die niet openstaan om te groeien is dit nog veel moeilijker, deze mensen houden vast aan het verleden. Maar spijtig genoeg dat verleden komt nooit meer terug in de vorm zoals we het kenden. En dat is trouwens nog nooit geweest ook, de wereld is een plaats van continue evolutie, enkel wordt deze momenteel door de geconcentreerde hoeveelheid Steenbok energie sterk geïntensiveerd.
We worden massaal richting de polariteit Kreeft geduwd en dat is jezelf beschermen, voor jezelf zorgen, zelf instaan voor je emotionele behoeftes.
Wanneer dit niet gebeurd op grote schaal dan kunnen grotere krachten daarbij helpen en dat is wat er nu gebeurd, doordat de collectieve ziel niet luistert naar de evolutionaire noodzaak tot zelfzorg, worden we op één of andere manier gedwongen daartoe.

Momentopname 18 Maart 2020:

Hoe moet het nu verder? 2020…

Wel wat er in de maand Maart gebeurde was dat naast Pluto, Saturnus, zuidknoop, Jupiter, er nog een andere planeet langskwam in Steenbok, namelijk Mars.
Mars liep in Steenbok van 16 februari tot 30 maart 2020, Mars als planeet van de actie (traditioneel staat Mars voor de warrior) heeft het virus die lopende was zeker kracht bijgezet, het heeft bij vele mensen de prestatie druk en nood om te voldoen aan de verwachtingen zeker nog extra de hoogte in gejaagd, daarom dat voor velen de rust die er kwam door het Corona virus meer dan welkom was.
Velen waren en zijn nog steeds uitgeblust door te veel “moeten”.
Dat moeten is natuurlijk een eigen keuze en afhankelijk van je eigen karma kan het neen zeggen en voor jezelf kiezen net moeilijker of makkelijker zijn.
Maar terug gekoppeld aan Uranus in Stier kan dat moeten een noodzaak zijn om te overleven, doordat de rolverdeling in de maatschappij (Steenbok) niet overal correct verdeeld is, is het voor velen ook een noodzaak om te presteren en de carriere voor te nemen op de innerlijke behoeftes.
De noodkreet van de natuur (Uranus in Stier) heeft mede door dit corona virus wat extra adem gekregen, 90% van de vliegtuigen staan aan de grond, 10 miljoen minder vaten olie worden er per dag gepompt, als de collectieve ziel van de mens het niet kan dan word er ingegrepen.

Binnen enkele weken zal het gewone leven waarschijnlijk stilaan terug op gang komen (geschreven op 19 april 2020) het leven zal zich hervatten, de vraag blijft: wie heeft er iets geleerd of gaan we blijven terugvallen in onze oude patronen, u die dit leest zal waarschijnlijk niet meteen terug grijpen naar de harde maatschappij en eerder voor jezelf zorgen, maar we zijn met 7,7 Miljard mensen op deze planeet die samen een collectieve ziel hebben.
Als de meerderheid niet zal geleerd hebben uit de bedoelde lessen (innerlijke zorg is belangrijker dan uiterlijke verplichtingen alsook de oude structuren werken niet meer alsook de financiele ongelijkheid in de wereld, enzoverder…) als dus het overgrote deel hieruit niet geleerd zal hebben dan hebben we in het najaar de beweging van Saturnus die terugkeert in Steenbok (Saturnus intussen overgegaan in Waterman maar keert via retrograde beweging terug van juli tot december).
Dit kan je zien als een try and error periode, alsof de strenge oude meester even terugkeert om te kijken hoe we het aan het doen zijn.
Het is haast onmogelijk dat we nu al een andere betere maatschappij zullen hebben, wel zullen er al vele aanpassingen gebeurd zijn, maar het zal vooral bij de wereldleiders moeten doordringen.
Dit gezegd zijnde vond ik het interessant om te zien dat Boris Johnson besmet werd met het corona virus, zal hij nu hij genezen is z’n beeld van de wereld veranderen of zal hij teruggrijpen naar het verleden en verder doen zoals voorheen?

Najaar 2020

Wat ik eerder al zei was dat Mars in Maart een conjunctie vormde met de 3 planeten Pluto, Saturnus, Jupiter. Mars die merkelijk vlugger door de zodiak reist zal in augustus een eerste vierkant (90°) maken vanuit Ram naar de planeten in Steenbok, terwijl daar in Steenbok een nieuwe conjunctie gevormd wordt die in september-november- december aanwezig zal zijn.
Het 90° aspect wordt ook wel eens de crisis in action genoemd en zeker met Mars in Ram kan je je aan actie verwachten. De rode planeet zal via een retrograde periode maar liefst 6 maand in Ram bewegen, waarvan 4 maanden met kleine orb rond het vierkant.
De originele conjunctie die Mars maakte met de planeten in Steenbok gebeurde in maart, daar werd het zaadje gepland, dus verwacht ik in het najaar wel nog een hevige opflakkering en het niet vooruit raken of niet bereiken van doelen.

Misschien komt de opstand vanwege het “IK” (Ram) tegenover de “leiders/politici/machthebbers” (Steenbok) omdat er nieuwe manieren van overleven nodig zijn (Uranus in Stier) omdat de propaganda of de geprojecteerde boodschap (ZK in Boogschutter) niet geloofd wordt.

En het tijd is voor een nieuwe manier van communiceren (NK in tweelingen).

Dit laatste is een gevolg van de transitie van de maansknopen deze staan vanaf 6 Mei 2020 tot januari 2022 de evolutie van onze persoonlijkheid doet focussen op het onder ogen zien van oude vastgeroeste ideeën, waar hou ik te veel vast aan een mening of ideaal en hoe kan ik meer openstaan voor nieuwe ideeën andere gezichtspunten, etc…
Als je deze lessen op politici zal gaan zien manifesteren zal je vooral zien dat mensen zoals Trump nog meer hun eigen leugens gaan geloven dus dit wordt wel eens een zeer interessante tijd om dit te observeren.
Met uranus in Stier zou ik er niet in verschieten dat er de komende jaren nog meer armoede ontstaat op onze planeet, Uranus loopt nog in stier tot 2026.
Maar de kern van heel het gedoe blijft Pluto die nog in Steenbok loopt tot eind 2023 om een nieuwe maatschappij te bouwen.

Momentopname 10 oktober 2020:

Cycli uit het verleden.

Als we kijken naar de vorige passage van Pluto in Steenbok dan zien we dat de grote veranderingen pas gekomen zijn eens Pluto in Waterman ging lopen want de vorige passage van Pluto in Steenbok was van januari 1762 tot januari 1778.

In die periode was er veel armoede en ontevredenheid die enkele jaren later geleid heeft tot de franse revolutie.
De franse revolutie gebeurde toen Pluto in waterman stond en de bevolking op één of andere manier bevrijd werd van de oude structuren in de samenleveing.
Dan heb ik nog eens verder gekeken en de cycli waarin Pluto samen met Saturnus en Jupiter in Steenbok loopt is slecht om de +- 740jaar.
Deze peiode’s kondigen telkens nieuwe structuren in de maatschappij aan alsook pogingen daartoe.

Tot zover mijn huidige astrologische kijk op de periodes die we ervaren.

Bedankt om te dit artikel te lezen,
Dieter

De cyclus van Saturnus en de conditionering die we als mens op planeet aarde ervaren.

Vorige week zag ik een artikel in de krant verschijnen waarin het hele sinterklaas gedoe in vraag gesteld werd. De titel luidde “we beliegen en bedriegen onze kinderen”. En voor veel kinderen is dit ook een kleine shock wanneer ze er achter komen, voor anderen dan weer niet.
Voor of tegen daar zal ik me hier niet over uitspreken, maar het deed me nadenken over de cyclus van Saturnus.

De cyclus van Saturnus duurt ongeveer 29 jaar. Als we 1/4e van een cyclus nemen dan hebben we 90° van de cirkel van de zodiac, wat overeenkomt met het eerste kwartier ook het aspect vierkant genaamd.
De leeftijd waarop we onze eerste Saturnus vierkant ervaren is aan 7-8jaar.
Dit is ook de periode waarin we stilaan ontdekken dat Sinterklaas daadwerkelijk een complot is en niet echt meer bestaat.
Het is ook op deze leeftijd dat je het besef krijgt dat je niet altijd kan wat je dacht te kunnen, je leert dat wat ze op televisie tonen niet altijd in het echt kan enzovoort.
Het zijn de eerste (en soms harde) lessen waarin we leren dat we op deze planeet aan bepaalde beperkingen onderworpen zijn, het zijn ook de eerste jaren waarin je je plots niet meer als kleuter kan gedragen en je eindelijk maar eens moet je manieren leren gebruiken, hier krijg je te maken met autoriteiten die je beperken in je vrijheid.
Saturnus staat voor orde en structuren, vorm en grenzen, beperkingen en onderdrukkingen, realiteit enzoverder, al deze zaken worden op dat moment extra aandacht op gevestigd en bepaald mee hoe we onze structuur van bewustzijn vormen.
Hetzij door de shock dat de sint niet bestaat en je dus met de voeten op de grond komt te staan en de realiteit in je gezicht krijgt als het ware, of het is ook de periode waarop je meer verantwoordelijkheid krijgt, willen of niet, je moet je huiswerk maken, je moet je kamer opruimen, je leert alleen de weg op gaan met de fiets, ik noem maar enkele voorbeelden.
Met andere woorden een sint of niet, we zullen altijd op bepaalde momenten met de voeten op de grond gezet worden.
En dat is nodig om op een gezonde manier als mens door het leven te kunnen gaan.

Natuurlijk loopt het niet altijd zo vlot en zijn er ervaringen met autoriteiten en ouders, juffen en meesters, orde instanties enzoverder, die kunnen leiden tot een onderdrukking van het zelf. Het aardse bestaan begint dan meer te lijken op een toneel waarin je moet voldoen aan bepaalde verwachtingen, waardoor je volledig weg groeit van wie je in de kern bent, je wordt dan een personage, een personage die gevormd wordt door de medespelers.

Ik kom graag nog eens terug op de cyclus wan we hadden het eerste vierkant aan 7-8 jaar, Dhane Rudhyar beschreef het eerste vierkant als een “crisis in action”.

Volgende aspect is de oppositie, er zijn nog vele andere aspecten die ik nu niet meeneem in dit verhaal, dus de oppositie is wanneer Saturnus recht tegenover het punt staat waar Saturnus bij de geboorte stond, dit gebeurd rond de 14-15 jaar. Dit is het moment waarop er opnieuw meer verwachtingen gesteld worden, en ook worden we plotseling betrokken in grote mensengesprekken en worden we raar bekeken als we nog eens kind zijn, opnieuw een gevaar om niet je zelf te kunnen zijn.
Verdergaand hebben we dan het laatste vierkant (270°) , op dat moment zijn we 21-22 jaar. Onze puberale rebelsheid wordt ingetoomd door dat wat de echte wereld blijkt te zijn.
We zijn ofwel al enkele jaren aan het werk en kopen of huren ons eerste huis en worden geconfronteerd met de realiteit dat het leven geld kost dat je moet voldoen aan bepaalde regels om wettelijk in orde te zijn met allerlei zaken om op eigen benen te kunnen staan, ik denk aan verzekeringen, afbetalingen, er is nu niemand meer in de directe omgeving die een hand boven je hoofd houdt.
Of je bent net afgestudeerd van de hogeschool en moet gaan werken wat je met de voeten op de grond zet, gedaan met uitgaan en feesten. Allemaal voorbeelden hoe het kan ervaren worden. Natuurlijk blijft iedereen z’n eigen uniek verhaal hebben, ik probeer hier enkel de grote lijnen te schetsen.
Dhane Rudhyar noemde dit aspect trouwens “crisis in consciousness” waarmee hij bedoelde dat de crisis die we ervaren bij een laatste kwartier zich meer vanbinnen afspeelt.

Op 29-30 jaar hebben we dan de terugkeer van Saturnus, dan staat Saturnus terug op de plaats van bij de geboorte, deze conjunctie is voor velen het zwaarste punt. Hier wordt de eerste 29 jaar van je leven als het ware geëvalueerd en duidelijk richting gegeven waar je naar toe moet met je leven als mens op deze planeet.
Als je niet goed op weg bent zal je rond deze periode correcties ervaren die jou de juiste richting geven, Saturnus kan je vergelijken met een harde leermeester die jou op gepaste tijden op de vingers tikt maar ook beloond voor wat je goed doet.

Nog kort deze extra noot: op zich doet Saturnus of andere planeten in principe niks het is gewoon een spiegel van hoe de grote bewegingen in het zonnestelsel zich manifesteren in ieder van ons, zo boven zo beneden. Iedere beweging of iedere gebeurtenis aan de hemel herhaalt zich bij ons, niks oordeelt het is enkel een synchronisatie tussen ons en de hemel.
Alle bewegingen geven richting het is aan ons om er creatief mee om te gaan, de grote lijnen zijn hiermee geschetst tussen deze lijnen kunnen wij ons ontplooien, hoe meer je kan loskomen van de beperkingen die je aanleert door Saturnus hoe vrijer je bent om te worden wat je wil worden.

Tot zover deze beperkte visie op de cyclus van Saturnus.

Nieuwe maan in Leeuw, donderdag 1 Augustus om 5u11 op 8°37’ Leo

De nieuwe maan in Leeuw

(Om alles goed te begrijpen is het raadzaam de vorige blog te lezen m.b.t. Steenbok-Kreeft)

Een nieuwe maan is altijd het samen komen van de zon en de maan op dezelfde graad van de zodiac, vanuit de aarde gezien staan ze op dezelfde plaats. Van hieruit starten ze een nieuwe cyclus die gemiddeld 29 dagen duurt. De nieuwe maan is als het ware het zaadje die geplant wordt voor de komende maancyclus.
Op 1 Augustus valt deze nieuwe maan in Leeuw op de 9e graad, en samen met zon en maan staan ook nog Venus en Mars in Leeuw, dus we hebben een Leo-party aan de hang.
Leeuw is het archetype van creativiteit en zelfverwezenlijking. Leeuw is dan ook zeer trots op wat het kan. De keerzijde van leeuw is dan terug dat het wat onzeker kan zijn omdat het z’n reputatie wil behouden.
Als er de nieuwe maan in Leeuw valt dan is het het ideale moment om uw creatieve ideeën tot werkelijkheid te maken, om een stap naar voor te nemen en te doen wat je al lang wou doen.
Niet onbelangrijk is dat deze nieuwe maan volgt op een cyclus waarin we zowel een zoneclips en maaneclips hadden op de Steenbok Kreeft as, dit was en is nog steeds een intense energie die de koers kan doen veranderen, deze koers zal voornamelijk verband houden met de steenbok energie zoals beschreven in m’n vorige blog.

Daarbij komt ook dat momenteel 6 planeten Retrograde lopen (Mercurius meegeteld) wanneer planeten Retrograde lopen dan wordt hun energie terug geschroefd en naar binnen gericht, dit helpt om tot jezelf te komen en de energie persoonlijk te maken, je eigen pad te volgen. Met andere woorden het is de ideale periode om je eigen weg te volgen en te individualiseren, alles tot je eigen unieke manier van zijn te brengen, los te komen van de verwachtingen van anderen en je eigen weg te volgen. Dit versterkt door de huidige Leeuw-energie en diens nieuwe maan.

Belangrijkste van de retrogrades is misschien wel Mercurius omdat dit een persoonlijke planeet is en dus ook meer bewuste energie is, het is ons denken en communiceren die gedurende de voorbije 3 weken onder de loep genomen werd, de retrograde periode startte vanuit Leeuw, het teken waar deze nieuwe maan nu valt, en keerde van daaruit terug naar Kreeft waar het de thema’s van de Kreeft-steenbok as terug naar boven haalde (zie vorige Blog m.b.t. uitleg over Steenbok en Kreeft) en staat nu met deze nieuwe maan stationair om terug vooruit te gaan lopen.
Dus als het goed zit en geluisterd hebt naar je innerlijke stem, dan heb je alle dingen eens kunnen overdenken en heb je nieuw perspectief gekregen en sta je klaar in de startblokken om met nieuwe intentie vooruit te gaan.

Uranus

De nieuwe maan in Leeuw staat ook vierkant met Uranus, dit kan de zaken wel eens doen opschudden, plotse en onverwachtse wendingen zijn niet uitgesloten, Uranus vanuit stier houd verband met het overlevingsinstinct onze talenten en bezittingen (stier) en het wakker schudden van deze thema’s (Uranus), terwijl Leeuw met de creatieve zelfverwezenlijking verband houd, misschien hou je jouw unieke zelf onderdrukt omdat jou zekerheid op het spel zou komen te staan en wordt het nu door plotse gebeurtenissen op de voorgrond geschoven, of misschien kom je nu eindelijk op voor jezelf, plots en onverwachts vindt je de kracht, veel hangt af van je persoonlijke horoscoop en waar deze punten vallen in je horoscoop.
De drang om je unieke zelf te zijn is hoog door de combinatie van de nieuwe maan in Leeuw en Uranus die op gespannen voet staan het versterkt de individualisatie drang.

Mars

Mars speelt in mijn ogen een belangrijke rol in deze nieuwe maan omdat hij veel aspecten maakt.
Vooreerst maakt hij een inconjunct naar Saturnus, de ZMK en Pluto, dit betekent dat de intentie van de nieuwe maan energie met zich meebrengt waarin onze acties, dat wat we willen verwezenlijken zich uiten in uiterst creatieve vorm en met een vleugje egocentrisme, we kunnen het gevoel hebben het center van het universum te zijn en ons project of al ons kunnen als het beste van allemaal ervaren, ik ben de beste zegt het ego dan, vol van jezelf kan je door anderen belemmert worden, die anderen zijn de personages die thuishoren bij het Steenbok archetype, zoals omschreven in m’n vorige blog: gezaghebbers, ouders, autoriteiten, werkgever, partners…. Vanuit deze hoek kan je als het ware bijgestuurd worden, of zelfs belemmert te doen wat je wil doen, in sommige gevallen noodzakelijk in andere dan weer niet.
Deze ervaring kan je vol onbegrip overkomen en staat je misschien in de weg om je creatieve zelf te zijn.
Maar er is hulp vanuit Boogschutter, Mars maakt een driehoek met Jupiter in boogschutter die jou kan helpen om jou visie te leven en te de delen met anderen, het is jou waarheid en hoe jij de dingen ziet. Door het vierkant die Jupiter maakt naar Neptunus (die al een tijdje aan de hang is en nog enkele maanden actief is) kan het zelfs zijn dat je wilskracht ervoor zorgt dat de waarheid aan het licht komt en als je een integer leven leid dan kan dit zelfs voor beloningen zorgen richting jou adres.
Maar wees voorzichtig met het delen van je mening of visie, Mars maakt ook een inconjunct naar Neptunus dit kan er voor zorgen dat je de dingen te veel gaat idealiseren of onrealistische doelen gaat stellen en deze kunnen dan terug zoals eerder gezegd tot stilstand gebracht worden door een autoritair figuur (gezaghebber, moeder, vader, overheid, werkgever, partner,….) in dit geval is dat ook nodig omdat je dan terug met de voeten op de grond gezet wordt en e plannen realistischer gaat houden.

Kort samengevat

Kort samengevat, een ideale tijd om jou creatieve ideeën vorm te geven, te individualiseren, de dingen een voor jou uniek en persoonlijke touch geven. Maar hou het realistisch en wees eerlijk met jezelf. Veel succes komende maand.

Zomer 2019 en de overal aanwezige steenbok energie.

Astrologisch gezien is dit een bijzondere zomer, ik denk dat iedereen die zich een beetje bewust is van wat er rond zich gebeurd, gewaar is dat het moeilijke tijden zijn, of misschien beter gezegd lastige tijden. Het gevoel die dit het best omschrijft is een gevoel van volhouden, zoals bijvoorbeeld blaren op je voeten hebben en moeten doorstappen, of dorst hebben en niks te drinken hebben.
Dit is een gevolg van de ruim aanwezige Steenbok energie.

Natuurlijk is dit voor de één al meer intens dan de ander, dit hangt af van hoe de planeten in uw geboortehoroscoop geplaatst zijn, waar staat Steenbok in uw horoscoop.

Mijn vorige Blog lag ook in dit thema en ik vermoed dat ik er wel nog zal over schrijven.

Ik zal dit zo eenvoudig mogelijk uitleggen maar kan niet anders dan wat theorie er doorheen mixen, dus voor de mensen die niet zozeer thuis zijn in astrologie kan dit wat moeilijk worden, maar je kan er tegelijk van bijleren.

  1. De ZMK (zuidelijke maansknoop) beweegt doorheen Steenbok van November 2018 tot begin Mei 2020.
    De ZMK in transit geeft altijd thema’s uit het verleden aan, dingen waarmee we nog aan de slag moeten en in het verleden niet afgemaakt hebben, of simpelweg thema’s die ons helpen groeien voorbij het verleden en de dingen op een nieuwe manier aan te pakken.
  2. Pluto beweegt doorheen Steenbok van 2008 tot januari 2024.
    Pluto geeft de bottom line aan waar we zowel collectief als individueel aan het transformeren zijn op de diepste niveaus. Dit gebeurd dus eerder onbewust, maar wel zeer krachtig.
  3. Saturnus beweegt doorheen Steenbok van december 2017 tot december 2020.
    Saturnus is een planeet van structuur en orde en geeft aan waar we onze verantwoordelijkheid moeten nemen, het is een planeet waar we niet omheen kunnen, het is als een gezaghebber die ons in het oog houdt, deze gezaghebber kan streng zijn, maar kan evengoed belonen.

De 2 hoofdspelers waarover ik ga schrijven zijn de ZMK en Saturnus, in april dit jaar kwamen deze voor een eerste keer samen, net op het moment dat Saturnus retrograde ging lopen, de ZMK loopt 90% van de tijd retrograde, als gevolg hiervan beweegt Saturnus samen met de ZMK tijdens z’n volledige retrograde periode.
De retrograde periode van Saturnus duurt nog tot september van dit jaar en Saturnus doet z’n dans samen met de ZMK dus van april tot oktober binnen een orb van 1°
–>kort samengevat: hun energieën blijven heel de zomer samen.

Pluto versterkt dit ook nog eens omdat het dicht bij het duo staat en al sedert 2008 aan Steenbok thema’s werkt, daarbij komt dat komend jaar (2020) Pluto samen met Saturnus en Jupiter nog een samenspel zal voeren dat ongetwijfeld terug verband zal houden met dingen die nu aan het oppervlak komen.

Wat leert het ons?

Als we één en ander samenvoegen uit punt 1 en 3 dan kunnen we denken “bah dat het maar vlug gedaan is”, de ZMK brengt ons namelijk beperkingen of blokkades (Saturnus) uit het verleden* (ZMK)

Dit in verband met verantwoordelijkheden (steenbok), problemen met autoriteiten (steenbok), problemen met familie (steenbok-kreeft as), problemen met rolverdeling tussen man-vrouw, tradities, normen, wetten, enzoverder….

*met verleden kunnen het in dit geval veelal de moeilijkheden zijn die we ervoeren in onze kindertijd met de ouders of op school. Maar het kunnen evengoed zaken uit vorige levens zijn dewelke dan eerder verwarrend zijn of ons al gouw in een slachtofferrol kunnen duwen: “waarom ik”

Nu ik ben iemand die de dingen graag positief ziet en daarom zoek ik ook steeds naar de reden achter iets negatiefs, het “waarom” zodat het negatieve omgebogen kan worden naar het positieve.
In dit geval is dat de evolutionaire as tussen Steenbok en Kreeft.
Alle steenbok thema’s die nu naar voor komen willen ons iets vertellen, iets over onszelf, iets over ons verleden en waar we vandaan komen, en al deze thema’s kunnen getransformeerd worden doorheen hun polariteit. De polariteit van Steenbok is Kreeft. Nee we kunnen niet weglopen van Steenbok naar Kreeft, we moeten wel degelijk aandacht geven aan Steenbok.
Het is enkel door de actuele Steenbok thema’s te beleven, te ervaren, door te maken dat we stelselmatig in de Kreeft polariteit terecht komen, dus Kreeft wordt als het ware het licht aan de tunnel….

Wat leert Kreeft ons dan?
Of wat betekent deze Kreeft polariteit ten opzicht van de Steenbok?

Waar Steenbok de uiterlijke verplichtingen zijn, is Kreeft de innerlijke veiligheid, geborgenheid, de hier-voel-ik-me-veilig plaats en dit is wel eens iets wat we wat verloren zijn of moeilijk tijd willen in investeren. Want is het niet zo dat we doorheen ons leven gevormd worden door anderen (ouders, schoolmeesters en juffen, gezaghebbers, werkgevers, …) we hebben sinds onze geboorte als maar ons aangepast aan de verwachtingen van anderen, waarbij we onszelf, ons diepste zelf niet meer trouw zijn gebleven.
Alle gebeurtenissen die met deze intense Steenbok energie naar voor komen kunnen ons nu leren om terug te keren naar onszelf, jezelf wat liefde geven, jezelf wat ruimte te geven en te zeggen het is ok, je hoeft niet de beste te zijn, je hoeft niet te zijn wie je niet bent….
Op het einde doet het er niet toe of je iemand bent geworden wat een ander persoon van jou verwachte wat je zou worden. Nee het is vooral belangrijk dat jij bent wie je bent, dat je kan in de spiegel kijken en zeggen ik ben trouw aan mezelf ik ben eerlijk met mezelf en de rest is bijzaak….
Dus als je het even moeilijk hebt, als de wereld plots overhoop ligt, neem dan tijd voor jezelf, bij jezelf ben je veilig.

Ik kom hier later op terug en vooral in de zin hoe de huidige energie verder evolueert.

Liefdevolle groeten

Dieter Borra

Horoscoop van 23 juli 2019 – cirkel bovenaan toont Pluto-ZMK-Saturnus

Kan jij jezelf gelukkig maken? En wat als oude structuren niet langer werken.

Kan jij jezelf gelukkig maken? Een belangrijke vraag die je jezelf misschien wel eens afvraagt of misschien ook niet. Hoe dan ook het is een belangrijk gegeven voor ieder individu, iedere dag elk moment van het leven. Al wordt het thema bij momenten wel al wat meer in de verf gezet zoals dat nu collectief het geval is voor alles op deze planeet, de aarde.

Het mooie aan astrologie en hoe het planetaire systeem onze beleving in het hier en nu reflecteert is dat er steeds periodes zijn of beter gezegd cyclussen, die bepaalde thema’s extra in de verf zetten. En je kan het al raden het thema waar ik het over wil hebben is “jezelf gelukkig maken”.

Kort theoretische achtergrond: ik heb het hier over de maansknopen as, dewelke we in evolutionaire astrologie ok wel eens de karmische as durven noemen. In de geboortehoroscoop heeft het samen met de maan een duidelijke richting aan van verleden heden en toekomst. De verder bewegende maansknopen as (transit) zal telkens de levensgebieden in periodes aangeven waar de ziel aan gaat werken. Als we enkel kijken in welk teken het loopt geeft het een tendens weer waar we collectief aan werken.

Waar staat de zuidknoop? En wat betekent dit?

Momenteel staat de zuidknoop in steenbok. De zuidknoop in steenbok staat voor thema’s uit het verleden (dit en vorige levens) waarin allerlei zaken naar boven komen waar we willen aan vasthouden, oude structuren, oude regels die we als kind oplegt werden bijvoorbeeld, verplichtingen die we gewoon geworden zijn, normen en waarden die we gewoon geworden zijn etc… Dus deze thema’s komen naar voor met bedoeling te evolueren. Het leven is een nooit eindigende stroom van nieuwe dingen leren, deze eigen te maken en terug los te laten om verder mee te gaan met de stroom des levens. En dat laatste is een moeilijke factor, loslaten van iets die we gewoon zijn is moeilijk, laat staan als het dan nog eens normen en waarden, structuren en regels zijn die je al een heel leven eigen gemaakt hebt.
Steenbok is ook onze carrière, onze uiterlijke awards, wij we zijn in de maatschappij. Wat als bepaalde vrienden wegvallen, wat als je veel belang hecht aan wat jou werkgever of klanten of vrienden van je verwachten. Ben je in staat gelukkig te zijn als iets veranderd aan deze structuur die je gewoon bent? Ben je in staat je goed te voelen wanneer goede vrienden of andere mensen niet dezelfde waarden hanteren als jou, hou je dan vast aan het oude en doe je alsof, of durf je jou eigen zelf te zijn? Vraag ik dat omdat deze dingen te gebeuren staan? Misschien wel misschien niet, begrijp me goed, ik hou niet van doemdenken, maar het kan wel gebeuren als dat voor jou ziel de volgende stap is in jou evolutie dan er veranderingen plaatsvinden die deze “steenbok” thema’s aanhalen. Ik stel de vraag vooral omdat het nuttig is de oefening voor jezelf te maken, het zijn immers thema’s die collectief actief zijn.

Wat is die noordknoop dan?

De Noordknoop in Kreeft is er om ons te helpen. Te helpen ons eigen emotionele stabiliteit op te bouwen. Want wat als oude structuren kelderen, wat als die oude gewoonte van je afgenomen wordt, ben je dan klaar om hier vrede mee te nemen of zal je vasthouden met al je kracht die je hebt, mee zinkend met het schip als het ware. Weet dat de Noordknoop in Kreeft ons wil helpen om de weg naar ons zelf te wijzen. De weg naar emotionele stabiliteit. Ik stelde de vraag in m’n titel “Kan jij jezelf gelukkig maken” dat is waar Kreeft je mee kan en zal helpen, belangrijk is dat je begrijpt waartoe de dingen leiden die gebeuren. Je ziel werkt aan deze thema’s om te leren op zichzelf terug te vallen om gelukkig te zijn, leren om zelf in te staan voor de noden die je als unieke mens hebt. Leren om zelf een emotionele stabiliteit op te bouwen los van wat je omgeving doet zegt of behandeld. Als je hier gewoon even bij stil staat, dat alleen al maakt het je leven een stuk makkelijker. Op jezelf terug vallen betekent absoluut niet dat je je terugtrekt, ik bedoel hiermee dat in de interactie met anderen jij de enige blijft die invloed zou mogen hebben op je emotionele stabiliteit, het betekent ook absoluut niet emotioneel bevriezen integendeel door je emotie open te zetten, durven zijn wie je bent en jezelf tonen zoals je bent zal je verlost worden van de harde structuur die je jezelf oplegt of door anderen opgelegd bent.

De maansknopen as loopt in Steenbok-Kreeft van November 2018 tot mei 2020

Extra: politieke kant van het verhaal en het waterman tijdperk.

Politiek gezien is dit ook volop bezig oude structuren hervormen het lijkt overal 5 voor 12. Shutdown in Amerika, de brexit, een regering van lopende zaken in Belgie…..
Want er is meer aan de hand, Pluto werkt hier al aan van 2008 (begin financiële crisis) en Pluto blijft nog in steenbok tot 2023. Tussendoor is de energie zich wel aan het opbouwen naar enkele grootste conjuncties die in 2020 plaatsvinden. Jupiter, Saturnus en Pluto zullen elk samen conjuncties maken, ze werken een cyclus af en starten een nieuwe te veel om in detail uit te leggen, want er zijn ook nog de zuidknoop van deze 3 planeten ook nog eens in steenbok, zou dit een grote stap zijn richting waterman tijdperk? Misschien wel al is dit een intrede die er volgens mij enkele 100-en jaren zal over doen en waar we zeker al volop aan bezig zijn, al denk ik wel dat het echte waterman tijdperk nog ver verwijdert is. Er is nog te veel oude structuur die moet afgebouwd worden, duizenden jaren van mannelijke dominantie veeg je niet in enkele decennia van de kaart, al komt de gelijkheid tussen man vrouw wel al goed op dreef, toch is er nog veel werk aan de winkel.
Soms vraagt men me geloof jij dat alles goed komt, want zo ziet het er niet naar uit…. Mijn antwoord is steevast ja, alles komt altijd goed en soms moeten we inderdaad eerst door de shit vooraleer verbetering komt. Als alles altijd zachtjes en gemakkelijk gaat dan kan er ook niets veranderen en daarom heb je dan mensen als Trump nodig die er bij momenten een circus van maken waarbij de mond openvalt en je denkt van heeft die dat echt gezegd? Er zijn natuurlijk nog andere politieke figuren die vasthouden aan oude patriarchale structuren die gedoemd zijn tot falen, dus heb vertrouwen alles komt goed al lijkt het andersom. Maar weet niks is blijvend en alles is continue in staat van wording.

Dieter Borra

kreeft_fotor

Venus Retrograde 06/10/2018 – 16/11/2018

Inleiding: Wanneer loopt Venus retrograde en waarvoor staat Venus.

Zaterdag 6 oktober gaat Venus vanuit de aarde gezien achteruit lopen, startend op 10graden schorpioen en terug lopend naar 25 graden weegschaal. Een Venus retrograde periode houd altijd verband met het herbekijken van de relatiepatronen en waarden.
Zoals bepaalde relaties die niet meer voedend zijn of niet meer bijdragen die nu noodzakelijkerwijs moeten herbekeken worden en met relaties bedoel ik niet alleen de intieme relaties maar alle relaties of verbintenissen die je hebt met om het even wie dan ook, met andere woorden ik tegenover de ander.
De innerlijke kant van Venus bekijkt dan de relatie met onszelf en de waarden die we hanteren in ons leven.

Wat betekent dit of welke invloed heeft dit nu op ons dagdagelijks leven?

Zoals steeds bekijk ik het graag in een groter kader. We hebben een volledig jaar achter de rug waarbij Jupiter door Schorpioen ging wat voor velen een heftige periode is geweest en nog steeds is en het jaar daarvoor door Weegschaal, dat is precies waar Venus Rx nu plaatsvindt. Dit betekent dat het pad dat Jupiter voor ons in kaart gebracht heeft nu door Venus gerecycled zal worden.
Door de Venus retrograde functie worden we gewezen op hoe we onze relaties benaderen, hoe we met anderen omgaan hoe we met bepaalde oversten omgaan. Zijn we eerlijk met onszelf, zijn de waarden die ik hanteer ook de waarden die in m’n diepste binnenste aanwezig zijn of zijn de waarden die ik leef waarden die ik heb overgenomen van anderen?
Zijn de mensen waarmee ik samenleef, m’n vrienden, m’n collega’s, m’n intieme partner of levensgezel, zijn deze mensen ook daadwerkelijk mensen die belangrijk zijn voor me en die bijdragen en m’n persoonlijke waarden en doelen, of zijn ze eerder een belemmering voor wat ik wil bereiken?

In schorpioen zal dit ongetwijfeld de diepere emotionele zekerheid losweken, wat als ik die bepaalde persoon de rug toekeer wat gebeurd er dan met mij? Kan ik verder met m’n leven of brengt dit onzekerheid voor m’n toekomst, voor m’n carrière etc…
Schorpioen heeft afgelopen jaar veel diepere lagen in ons losgemaakt, schaduwkanten naar boven gebracht, zaken dewelke we liever niet zagen waarmee we de confrontatie moesten aangaan, schorpioen staat naast diepe emotionele veiligheid ook voor thema’s zoals seks en geldkwesties dus deze thema’s kunnen ook betrokken zijn in bepaalde persoonlijke verhalen.
Venus in schorpioen klampt zich vast om zich veilig te voelen, vasthouden aan iets waarvan je denkt ik heb dat nodig of ik kan niet zonder, het vasthouden aan (samen met Mars in Waterman) creëert confrontatie, confrontatie met de zaken die we niet langer kunnen ontwijken.

Komende periode helpt echt om deze zaken af te ronden, te herzien of om op een hoger niveau te brengen, te transformeren als het ware in iets waarmee je verder door het leven kan.
Sowieso moeten er knopen doorgehakt worden, klein of groot, weet dat elke beslissing die je hierbij neemt één is die jou persoonlijk helpt, hoe onzeker je jezelf hierbij ook kan voelen, blijven vasthouden is niet wat jou ziel wil, het wil groeien en evolueren. Het is de bedoeling terug bij je eigen kern te komen, wat is er echt belangrijk voor mezelf!

Naar eind oktober komt venus terug in weegschaal wat dan de relaties aanhaalt en vooral ook de projecties op anderen, kijken we naar het werk van Saturnus in steenbok dan weten we dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen, venus in weegschaal wil maar al te graag de vinger wijzen naar anderen = de verantwoordelijkheid van ons afschuiven, als we bedolven geraken onder emotie en confrontatie is het maar al te aanlokkelijk om terug van ons af te duwen. Probeer wat gebeurd te begrijpen en niets projecteren op anderen die daar niet hoort, doe dit enkel wanneer je noodzakelijker wijs voor je zelf moet opkomen en die relatie te transformeren of indien nodig stop te zetten, zodat je terug ruimte voor jezelf creëert.

Jupiter ingress in boogschutter 08/11/2018

Op het einde van de Venus Rx veranderd Jupiter van teken, het verlaat Schorpioen en start een periode van 12 maanden in Boogschutter, Jupiter hier in eigen teken brengt ons waarheid, dat wat waarheid is voor ons zal onderzocht worden en is het niet prachtig dat deze Venus periode hier aan voorafgaat? Naar de diepten van onszelf zoeken naar de waarden en de relaties die belangrijk zijn voor ons om daarna onze eigen waarheid te ontdekken….

De schift van de maansknopen naar Steenbok-Kreeft zal hier zeker een verhaal kunnen aan verder breien maar dat is voor een volgende blog….

Ik dank u voor het lezen van mijn blog en voor diegenen die extra info willen of willen weten waar deze venus in de individuele horoscoop valt (dewelke een schat aan informatie kan geven) contacteer me dan gerust.

Hartelijke groet,

Dieter Borra

IMG_4383_Fotor3
Deze tekening heb ik met de hand getekend en dan bewerkt op de computer. Rechtsboven zie je Venus die dan een ellipsvormige beweging maakt dit is ongeveer wat we vanuit de aarde waarnemen als we elke dag naar Venus zouden kijken en haar baan uittekenen tijdens een retrograde periode. Rechts zie je het teken Weegschaal vanwaar Venus komt en links zie je Schorpioen van waaruit ze op 6 Oktober terugkeert naar Weegschaal tot 16 November om daarna terug Schorpioen binnen te treden eens ze terug vooruit loopt.